فوم عایق صوتی یک کودک را از زیر آوار نجات داد

فوم عایق صوتی تخصصی است که حول کنترل موثر نویزهای ناخواسته با مواد فوم عایق صوتی مختلف برای کاهش اثرات نویز استفاده می شود.

عایق صدا از افرادی که خواهان خانه‌ای ساکت‌تر و آرامش از همسایه‌های همسایه‌های پر سر و صدا هستند گرفته تا مشاغلی که نیاز به کاهش تأثیر نویز بر نواحی اطراف دارند، عایق‌های صوتی فهرستی طولانی از دلایل و راه‌حل‌ها را ارائه می‌کنند.

در واقع، مواد فوم عایق صوتی بی‌شماری وجود دارد که می‌توان از بین آنها برای کاربردهای مختلف استفاده کرد برخی از آنها مناسب‌تر یا مؤثرتر از سایرین هستند که تا حد زیادی به نوع صدای ایجاد شده، منبع صدا، ساختار ساختمان، ساخت دیوار و عوامل کلیدی مختلف دیگر بستگی دارد.

برای درک مواد عایق صدا و نحوه عملکرد آنها، ذکر این نکته ضروری است که صدا نوعی انرژی است صوت از منبعی حرکت می کند و در طول مسافتی که طی می کند هرگاه به هوا و اجسام در مسیر خود برخورد کند باعث ارتعاش می شود.

فوم

این امواج صوتی سپس به گوش گیرنده می رسد و مغز را تحریک می کند مواد عایق صدا برای کاهش فشار صوتی ایجاد شده از منبع به گیرنده کار می کنند.

در این مقاله عمیق، 30 ماده فوم عایق صوتی شناخته شده را با جزئیات بیشتر، نحوه عملکرد آنها و بهترین استفاده از آنها را بررسی خواهیم کرد.

قبل از بررسی مواد عایق صدا، توصیه می شود ابتدا تفاوت های کلیدی بین جذب صدا و عایق صدا را درک کنید این یک تصور غلط رایج است که فکر کنیم جذب صدا مانند عایق صدا است.

در واقع آنها یکی و یکسان نیستند جذب صدا در واقع یکی از عناصر عایق صدا است و به دو صورت استفاده می شود:

اولاً، به عنوان بخشی از یک سیستم فوم عایق صوتی به عنوان ماده ای که همیشه در ساختاری مانند بین حفره های ایجاد شده در دیوار گل میخ اضافه می شود، که می تواند صدا را بازتاب دهد، افزودن جذب صدا می تواند از این امر جلوگیری کند.

ثانیا، هنگامی که مواد جاذب صدا به سطح دیوار یا سقف اضافه می شود، امواج صوتی را جذب می کند و رزونانس و بازسازی صدا را به داخل اتاق کاهش می دهد.